วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2554

คู่มือการใช้งาน Microsoft Office Word 2007คู่มือการใช้งาน Microsoft 

Office Word 2007


              
    Microsoft Office Word 2007 จะช่วยคุณสร้างเอกสารที่ดูเป็นมืออาชีพโดยการจัดชุดเครื่องมือแบบครอบคลุม สำหรับการสร้างและการจัดรูปแบบเอกสารของคุณไว้ใน ส่วนติดต่อผู้ใช้ของMicrosoft Office Fluent ใหม่ ความสามารถในการตรวจทาน การใส่ข้อคิดเห็น และการเปรียบเทียบอย่างละเอียดจะช่วยให้คุณรวบรวมและจัดการคำติชมจากผู้ร่วมงานได้อย่างรวดเร็วการรวบรวมข้อมูลขั้นสูงช่วยทำให้มั่นใจว่าเอกสารยังคงเชื่อมต่ออยู่กับแหล่งที่มาของข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญ
คีร์ลัด Microsoft Office
CTRL + A = Select All เลือกทั้งหมด 
CTRL + B = Bold ตัวหนา 
CTRL + C = Copy คัดลอก 
CTRL + D = Font format กำหนดรูปแบบอักษร 
CTRL + E = Center ตรงกลาง 
CTRL + F = Find ค้นหา 
CTRL + G = Goto ไปที่ 
CTRL + H = Replace แทนที่ 
CTRL + I = Italic ตัวเอียง 
CTRL + J = Justify จัดชิดขอบ 
CTRL + K = Insert Hyper Link แทรกการเชื่อมโยงหลายมิติ 
CTRL + L = Left จัดชิดซ้าย 
CTRL + M = Indent เพิ่มระยะเยื้อง 
CTRL + N = New สร้างแฟ้มใหม่ 
CTRL + O = Open เปิดแฟ้มใหม่ 
CTRL + P = Print พิมพ์ 
CTRL + Q = Reset Paragraph ตั้งค่าย่อหน้าใหม่ 
CTRL + R = Right จัดชิดขวา 
CTRL + S = Save จัดเก็บ (บันทึก) 
CTRL + T = Tab (ตั้งระยะแท็บ) 
CTRL + U = Underline ขีดเส้นใต้ 
CTRL + V = Paste วาง 
CTRL + W = Close ปิดแฟ้ม 
CTRL + X = Cut ตัด 
CTRL + Y = Redo or Repeat ทำซ้ำ 
CTRL + Z = Undo ยกเลิกการกระทำครั้งล่าสุด 
CTRL + SHIFT + A = All Caps ทำเป็นตัวใหญ่ทั้งหมด (สำหรับภาษาอังกฤษ) 
CTRL + SHIFT + B = Bold ตัวหนา 
CTRL + SHIFT + C = Copy Format คัดลอกรูปแบบ 
CTRL + SHIFT + D = Double Underline ขีดเส้นใต้ เส้น 
CTRL + SHIFT + E = Revision Mark Toggle 
สลับการทำเครื่องหมายรุ่นเอกสาร 
CTRL + SHIFT + F = Fonts Name Select เลือกชื่อแบบอักษร 
CTRL + SHIFT + G = Word count นับจำนวนคำ 
CTRL + SHIFT + H = Hidden ซ่อน 
CTRL + SHIFT + I = Italic ตัวเอียง 
CTRL + SHIFT + J = Thai Justify จัดคำแบบไทย 
CTRL + SHIFT + K = Small Caps ทำอักษรตัวพิมพ์เล็กให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่แบบเล็กๆ 
CTRL + SHIFT + L = Apply List Bullet ใช้เครื่องหมายหน้าข้อ 
CTRL + SHIFT + M = Unindent ลดระยะเยื้อง 
CTRL + SHIFT + N = Normal Style ใช้ลักษณะแบบปกติ 
CTRL + SHIFT + O = N/A 
CTRL + SHIFT + P = Font Size Select เลือกขนาดแบบอักษร 
CTRL + SHIFT + Q = Symbol Font ใช้แบบอักษรสัญลักษณ์ 
CTRL + SHIFT + R = Recount Words นับคำใหม่ 
CTRL + SHIFT + S = Style กำหนดลักษณะ 
CTRL + SHIFT + T = Unhang ไม่แขวนภาพ 
CTRL + SHIFT + U = Underline ขีดเส้นใต้ 
CTRL + SHIFT + V = Paste Format วางรูปแบบ 
CTRL + SHIFT + W = Word Underline ขีดเส้นใต้เฉพาะคำ 
CTRL + SHIFT + X = N/A 
CTRL + SHIFT + Y = N/A 
CTRL + SHIFT + Z = Reset Character ตั้งค่าแบบอักษรใหม่ 
CTRL + ALT + A = N/A 
CTRL + ALT + B = N/A 
CTRL + ALT + C = Copyright sign ((c)) สัญลักษณ์ลิขสิทธิ์ 
CTRL + ALT + D = N/A 
CTRL + ALT + E = Euro Sign (?) สัญลักษณ์เงินยูโร 
CTRL + ALT + F = Insert Footnote Now แทรกหมายเหตุ 
CTRL + ALT + G = N/A 
CTRL + ALT + H = N/A 
CTRL + ALT + I = Print Preview ตัวอย่างก่อนพิมพ์ 
CTRL + ALT + J = N/A 
CTRL + ALT + K = Auto Format จัดรูปแบบอัตโนมัติ 
CTRL + ALT + L = Insert List Number แทรกเลขลำดับหน้าข้อ 
CTRL + ALT + M = Insert Annotation แทรกคำอธิบาย 
CTRL + ALT + N = Normal View มุมมองปกติ 
CTRL + ALT + O = Outline View มุมมองแบบร่าง 
CTRL + ALT + P = Page View มุมมองเหมือนพิมพ์ 
CTRL + ALT + Q = N/A 
CTRL + ALT + R = Registered sign สัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน 
CTRL + ALT + S = Document Split แยกเอกสาร 
CTRL + ALT + T = Trade Mark sign (?) สัญลักษณ์เครื่องหมายการค้า 
CTRL + ALT + U = Update Auto Format for Table ปรับปรุงการจัดรูปแบบอัตโนมัติในตารางน 
CTRL + ALT + V = Insert Auto Text แทรกข้อความอัตโนมัติ 
CTRL + ALT + W = N/A 
CTRL + ALT + X = N/A 
CTRL + ALT + Y = Repeat find ค้นหาเพิ่มเติม 
CTRL + ALT + Z = Go back ย้อนกลับ Special Keys 
CTRL + < = Decrease Font size by step เพิ่มขนาดตัวอักษรทีละขนาดที่กำหนด 
CTRL + > = Increase Font size by step ลดขนาดตัวอักษรทีละขนาดที่กำหนด 
CTRL + [ = Decrease Font size by point เพิ่มขนาดตัวอักษรทีละพอยน์ 
CTRL + ] = Increase Font size by point ลดขนาดตัวอักษรทีละพอยน์ 
CTRL + - = Optional Hyphen แทรกยัติภังค์ 
CTRL + _ = Non Breaking Hyphen แทรกยัติภังค์แบบไม่แบ่งคำ 
CTRL + = = Sub Script ตัวห้อย 
CTRL + + = Super Script ตัวยก 
CTRL + \ = Toggle Master sub document สลับไปมาระหว่างเอกสารหลักและเอกสารย่อย 
CTRL + , = Prefix Keys กำหนดแป้นพิมพ์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น