วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2554

โค้ดสี

โค้ดสี


โค้ดสีShades of Black

Name

Hex

Preview
black#000000


Shades of Blue

Name

Hex

Preview
AliceBlue#F0F8FF
BlueViolet#8A2BE2
CadetBlue#5F9EA0
CadetBlue1#98F5FF
CadetBlue2#8EE5EE
CadetBlue3#7AC5CD
CadetBlue4#53868B
CornflowerBlue#6495ED
DarkSlateBlue#483D8B
DarkTurquoise#00CED1
DeepSkyBlue#00BFFF
DeepSkyBlue1#00BFFF
DeepSkyBlue2#00B2EE
DeepSkyBlue3#009ACD
DeepSkyBlue4#00688B
DodgerBlue#1E90FF
DodgerBlue1#1E90FF
DodgerBlue2#1C86EE
DodgerBlue3#1874CD
DodgerBlue4#104E8B
LightBlue#ADD8E6
LightBlue1#BFEFFF
LightBlue2#B2DFEE
LightBlue3#9AC0CD
LightBlue4#68838B
LightCyan#E0FFFF
LightCyan1#E0FFFF
LightCyan2#D1EEEE
LightCyan3#B4CDCD
LightCyan4#7A8B8B
LightSkyBlue#87CEFA
LightSkyBlue1#B0E2FF
LightSkyBlue2#A4D3EE
LightSkyBlue3#8DB6CD
LightSkyBlue4#607B8B
LightSlateBlue#8470FF
LightSteelBlue#B0C4DE
LightSteelBlue1#CAE1FF
LightSteelBlue2#BCD2EE
LightSteelBlue3#A2B5CD
LightSteelBlue4#6E7B8B
Medium
Aquamarine
#66CDAA
MediumBlue#0000CD
MediumSlateBlue#7B68EE
MediumTurquoise#48D1CC
MidnightBlue#191970
NavyBlue#000080
PaleTurquoise#AFEEEE
PaleTurquoise1#BBFFFF
PaleTurquoise2#AEEEEE
PaleTurquoise3#96CDCD
PaleTurquoise4#668B8B
PowderBlue#B0E0E6
RoyalBlue#4169E1
RoyalBlue1#4876FF
RoyalBlue2#436EEE
RoyalBlue3#3A5FCD
RoyalBlue4#27408B
SkyBlue#87CEEB
SkyBlue1#87CEFF
SkyBlue2#7EC0EE
SkyBlue3#6CA6CD
SkyBlue4#4A708B
SlateBlue#6A5ACD
SlateBlue1#836FFF
SlateBlue2#7A67EE
SlateBlue3#6959CD
SlateBlue4#473C8B
SteelBlue#4682B4
SteelBlue1#63B8FF
SteelBlue2#5CACEE
SteelBlue3#4F94CD
SteelBlue4#36648B
aquamarine#7FFFD4
aquamarine1#7FFFD4
aquamarine2#76EEC6
aquamarine3#66CDAA
aquamarine4#458B74
azure#F0FFFF
azure1#F0FFFF
azure2#E0EEEE
azure3#C1CDCD
azure4#838B8B
blue#0000FF
blue1#0000FF
blue2#0000EE
blue3#0000CD
blue4#00008B
cyan#00FFFF
cyan1#00FFFF
cyan2#00EEEE
cyan3#00CDCD
cyan4#008B8B
navy#000080
turquoise#40E0D0
turquoise1#00F5FF
turquoise2#00E5EE
turquoise3#00C5CD
turquoise4#00868B


Shades of Violet

Name

Hex

Preview
DarkOrchid#9932CC
DarkOrchid1#BF3EFF
DarkOrchid2#B23AEE
DarkOrchid3#9A32CD
DarkOrchid4#68228B
DarkViolet#9400D3
LavenderBlush#FFF0F5
LavenderBlush1#FFF0F5
LavenderBlush2#EEE0E5
LavenderBlush3#CDC1C5
LavenderBlush4#8B8386
MediumOrchid#BA55D3
MediumOrchid1#E066FF
MediumOrchid2#D15FEE
MediumOrchid3#B452CD
MediumOrchid4#7A378B
MediumPurple#9370DB
MediumPurple1#AB82FF
MediumPurple2#9F79EE
MediumPurple3#8968CD
MediumPurple4#5D478B
lavender#E6E6FA
magenta#FF00FF
magenta1#FF00FF
magenta2#EE00EE
magenta3#CD00CD
magenta4#8B008B
maroon#B03060
maroon1#FF34B3
maroon2#EE30A7
maroon3#CD2990
maroon4#8B1C62
orchid#DA70D6
orchid1#FF83FA
orchid2#EE7AE9
orchid3#CD69C9
orchid4#8B4789
plum#DDA0DD
plum1#FFBBFF
plum2#EEAEEE
plum3#CD96CD
plum4#8B668B
purple#A020F0
purple1#9B30FF
purple2#912CEE
purple3#7D26CD
purple4#551A8B
thistle#D8BFD8
thistle1#FFE1FF
thistle2#EED2EE
thistle3#CDB5CD
thistle4#8B7B8B
violet#EE82EEShades of Yellow

Name

Hex

Preview
BlanchedAlmond#FFEBCD
DarkGoldenrod#B8860B
DarkGoldenrod1#FFB90F
DarkGoldenrod2#EEAD0E
DarkGoldenrod3#CD950C
DarkGoldenrod4#8B6508
LemonChiffon#FFFACD
LemonChiffon1#FFFACD
LemonChiffon2#EEE9BF
LemonChiffon3#CDC9A5
LemonChiffon4#8B8970
LightGoldenrod#EEDD82
LightGoldenrod1#FFEC8B
LightGoldenrod2#EEDC82
LightGoldenrod3#CDBE70
LightGoldenrod4#8B814C
LightGoldenrod
Yellow
#FAFAD2
LightYellow#FFFFE0
LightYellow1#FFFFE0
LightYellow2#EEEED1
LightYellow3#CDCDB4
LightYellow4#8B8B7A
PaleGoldenrod#EEE8AA
PapayaWhip#FFEFD5
cornsilk#FFF8DC
cornsilk1#FFF8DC
cornsilk2#EEE8CD
cornsilk3#CDC8B1
cornsilk4#8B8878
gold#FFD700
gold1#FFD700
gold2#EEC900
gold3#CDAD00
gold4#8B7500
goldenrod#DAA520
goldenrod1#FFC125
goldenrod2#EEB422
goldenrod3#CD9B1D
goldenrod4#8B6914
moccasin#FFE4B5
yellow#FFFF00
yellow1#FFFF00
yellow2#EEEE00
yellow3#CDCD00
yellow4#8B8B00

Shades of Brown

Name

Hex

Preview
RosyBrown#BC8F8F
RosyBrown1#FFC1C1
RosyBrown2#EEB4B4
RosyBrown3#CD9B9B
RosyBrown4#8B6969
SaddleBrown#8B4513
SandyBrown#F4A460
beige#F5F5DC
brown#A52A2A
brown1#FF4040
brown2#EE3B3B
brown3#CD3333
brown4#8B2323
burlywood#DEB887
burlywood1#FFD39B
burlywood2#EEC591
burlywood3#CDAA7D
burlywood4#8B7355
chocolate#D2691E
chocolate1#FF7F24
chocolate2#EE7621
chocolate3#CD661D
chocolate4#8B4513
peru#CD853F
tan#D2B48C
tan1#FFA54F
tan2#EE9A49
tan3#CD853F
tan4#8B5A2BShades of Gray

Name

Hex

Preview
DarkSlateGray#2F4F4F
DarkSlateGray1#97FFFF
DarkSlateGray2#8DEEEE
DarkSlateGray3#79CDCD
DarkSlateGray4#528B8B
DarkSlateGrey#2F4F4F
DimGray#696969
LightGray#D3D3D3
LightSlateGrey#778899
SlateGray#708090
SlateGray1#C6E2FF
SlateGray2#B9D3EE
SlateGray3#9FB6CD
SlateGray4#6C7B8B
SlateGrey#708090
grey#BEBEBE
grey0#000000
grey1#030303
grey2#050505
grey3#080808
grey4#0A0A0A
grey5#0D0D0D
grey6#0F0F0F
grey7#121212
grey8#141414
grey9#171717
grey10#1A1A1A
grey11#1C1C1C
grey12#1F1F1F
grey13#212121
grey14#242424
grey15#262626
grey16#292929
grey17#2B2B2B
grey18#2E2E2E
grey19#303030
grey20#333333
grey21#363636
grey22#383838
grey23#3B3B3B
grey24#3D3D3D
grey25#404040
grey26#424242
grey27#454545
grey28#474747
grey29#4A4A4A
grey30#4D4D4D
grey31#4F4F4F
grey32#525252
grey33#545454
grey34#575757
grey35#595959
grey36#5C5C5C
grey37#5E5E5E
grey38#616161
grey39#636363
grey40#666666
grey41#696969
grey42#6B6B6B
grey43#6E6E6E
grey44#707070
grey45#737373
grey46#757575
grey47#787878
grey48#7A7A7A
grey49#7D7D7D
grey50#7F7F7F
grey51#828282
grey52#858585
grey53#878787
grey54#8A8A8A
grey55#8C8C8C
grey56#8F8F8F
grey57#919191
grey58#949494
grey59#969696
grey60#999999
grey61#9C9C9C
grey62#9E9E9E
grey63#A1A1A1
grey64#A3A3A3
grey65#A6A6A6
grey66#A8A8A8
grey67#ABABAB
grey68#ADADAD
grey69#B0B0B0
grey70#B3B3B3
grey71#B5B5B5
grey72#B8B8B8
grey73#BABABA
grey74#BDBDBD
grey75#BFBFBF
grey76#C2C2C2
grey77#C4C4C4
grey78#C7C7C7
grey79#C9C9C9
grey80#CCCCCC
grey81#CFCFCF
grey82#D1D1D1
grey83#D4D4D4
grey84#D6D6D6
grey85#D9D9D9
grey86#DBDBDB
grey87#DEDEDE
grey88#E0E0E0
grey89#E3E3E3
grey90#E5E5E5
grey91#E8E8E8
grey92#EBEBEB
grey93#EDEDED
grey94#F0F0F0
grey95#F2F2F2
grey96#F5F5F5
grey97#F7F7F7
grey98#FAFAFA
grey99#FCFCFC
grey100#FFFFFF


Shades of Green

Name

Hex

Preview
DarkGreen#006400
DarkKhaki#BDB76B
DarkOlive
Green
#556B2F
DarkOlive
Green1
#CAFF70
DarkOlive
Green2
#BCEE68
DarkOlive
Green3
#A2CD5A
DarkOlive
Green4
#6E8B3D
DarkSea
Green
#8FBC8F
DarkSea
Green1
#C1FFC1
DarkSea
Green2
#B4EEB4
DarkSea
Green3
#9BCD9B
DarkSea
Green4
#698B69
ForestGreen#228B22
GreenYellow#ADFF2F
LawnGreen#7CFC00
LightSeaGreen#20B2AA
LimeGreen#32CD32
Medium
SeaGreen
#3CB371
Medium
SpringGreen
#00FA9A
MintCream#F5FFFA
OliveDrab#6B8E23
OliveDrab1#C0FF3E
OliveDrab2#B3EE3A
OliveDrab3#9ACD32
OliveDrab4#698B22
PaleGreen#98FB98
PaleGreen1#9AFF9A
PaleGreen2#90EE90
PaleGreen3#7CCD7C
PaleGreen4#548B54
SeaGreen#2E8B57
SeaGreen1#54FF9F
SeaGreen2#4EEE94
SeaGreen3#43CD80
SeaGreen4#2E8B57
SpringGreen#00FF7F
SpringGreen1#00FF7F
SpringGreen2#00EE76
SpringGreen3#00CD66
SpringGreen4#008B45
YellowGreen#9ACD32
chartreuse#7FFF00
chartreuse1#7FFF00
chartreuse2#76EE00
chartreuse3#66CD00
chartreuse4#458B00
green#00FF00
green1#00FF00
green2#00EE00
green3#00CD00
green4#008B00
khaki#F0E68C
khaki1#FFF68F
khaki2#EEE685
khaki3#CDC673
khaki4#8B864E
Shades of Orange

Name

Hex

Preview
DarkOrange#FF8C00
DarkOrange1#FF7F00
DarkOrange2#EE7600
DarkOrange3#CD6600
DarkOrange4#8B4500
DarkSalmon#E9967A
LightCoral#F08080
LightSalmon#FFA07A
LightSalmon1#FFA07A
LightSalmon2#EE9572
LightSalmon3#CD8162
LightSalmon4#8B5742
PeachPuff#FFDAB9
PeachPuff1#FFDAB9
PeachPuff2#EECBAD
PeachPuff3#CDAF95
PeachPuff4#8B7765
bisque#FFE4C4
bisque1#FFE4C4
bisque2#EED5B7
bisque3#CDB79E
bisque4#8B7D6B
coral#FF7F50
coral1#FF7256
coral2#EE6A50
coral3#CD5B45
coral4#8B3E2F
honeydew#F0FFF0
honeydew1#F0FFF0
honeydew2#E0EEE0
honeydew3#C1CDC1
honeydew4#838B83
orange#FFA500
orange1#FFA500
orange2#EE9A00
orange3#CD8500
orange4#8B5A00
salmon#FA8072
salmon1#FF8C69
salmon2#EE8262
salmon3#CD7054
salmon4#8B4C39
sienna#A0522D
sienna1#FF8247
sienna2#EE7942
sienna3#CD6839
sienna4#8B4726


Shades of Red

Name

Hex

Preview
DeepPink#FF1493
DeepPink1#FF1493
DeepPink2#EE1289
DeepPink3#CD1076
DeepPink4#8B0A50
HotPink#FF69B4
HotPink1#FF6EB4
HotPink2#EE6AA7
HotPink3#CD6090
HotPink4#8B3A62
IndianRed#CD5C5C
IndianRed1#FF6A6A
IndianRed2#EE6363
IndianRed3#CD5555
IndianRed4#8B3A3A
LightPink#FFB6C1
LightPink1#FFAEB9
LightPink2#EEA2AD
LightPink3#CD8C95
LightPink4#8B5F65
Medium
VioletRed
#C71585
MistyRose#FFE4E1
MistyRose1#FFE4E1
MistyRose2#EED5D2
MistyRose3#CDB7B5
MistyRose4#8B7D7B
OrangeRed#FF4500
OrangeRed1#FF4500
OrangeRed2#EE4000
OrangeRed3#CD3700
OrangeRed4#8B2500
PaleViolet
Red
#DB7093
PaleViolet
Red1
#FF82AB
PaleViolet
Red2
#EE799F
PaleViolet
Red3
#CD6889
PaleViolet
Red4
#8B475D
VioletRed#D02090
VioletRed1#FF3E96
VioletRed2#EE3A8C
VioletRed3#CD3278
VioletRed4#8B2252
firebrick#B22222
firebrick1#FF3030
firebrick2#EE2C2C
firebrick3#CD2626
firebrick4#8B1A1A
pink#FFC0CB
pink1#FFB5C5
pink2#EEA9B8
pink3#CD919E
pink4#8B636C
red#FF0000
red1#FF0000
red2#EE0000
red3#CD0000
red4#8B0000
tomato#FF6347
tomato1#FF6347
tomato2#EE5C42
tomato3#CD4F39
tomato4#8B3626
Shades of White

Name

Hex

Preview
AntiqueWhite#FAEBD7
AntiqueWhite1#FFEFDB
AntiqueWhite2#EEDFCC
AntiqueWhite3#CDC0B0
AntiqueWhite4#8B8378
FloralWhite#FFFAF0
GhostWhite#F8F8FF
NavajoWhite#FFDEAD
NavajoWhite1#FFDEAD
NavajoWhite2#EECFA1
NavajoWhite3#CDB38B
NavajoWhite4#8B795E
OldLace#FDF5E6
WhiteSmoke#F5F5F5
gainsboro#DCDCDC
ivory#FFFFF0
ivory1#FFFFF0
ivory2#EEEEE0
ivory3#CDCDC1
ivory4#8B8B83
linen#FAF0E6
seashell#FFF5EE
seashell1#FFF5EE
seashell2#EEE5DE
seashell3#CDC5BF
seashell4#8B8682
snow#FFFAFA
snow1#FFFAFA
snow2#EEE9E9
snow3#CDC9C9
snow4#8B8989
wheat#F5DEB3
wheat1#FFE7BA
wheat2#EED8AE
wheat3#CDBA96
wheat4#8B7E66
white#FFFFFF

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น