วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2554

โค้ดวิทยุออนไล


โค้ดวิทยุออนไล
คัดลอกด้านล่างไปว่าเลยครับ

<span class="Apple-style-span" style="font-family: consolas, 'courier new', 'times new roman', monospace; font-size: 12px; line-height: 15px; white-space: nowrap; "><object classid="clsid:22d6f312-b0f6-11d0-94ab-0080c74c7e95" codebase="http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsmp2inf.cab#version=5,1,52,701" type="application/x-oleobject" width="280" height="80" align="middle" standby="loading microsoft windows media player components..." id="mediaplayer">
<param name="'fileName'" value="http://www.kulasang.net:8000">
<param name="'animationatStart'" value="'true'">
<param name="ShowStatusBar" value="true">
<param name="ShowTracker" value="true">
<param name="'transparentatStart'" value="'true'">
<param name="'autoStart'" value="true">
<param name="'showControls'" value="true">
<param name="'loop'" value="true">
<param name="'uiMode'" value="'true'">
<embed src="ใส่ URL" width="280" height="80" autostart="True" loop="True" align="middle" type="application/x-mplayer2" pluginspage="http://microsoft.com/windows/mediaplayer/en/download/" id="mediaplayer" displaysize="4" autosize="-1" bgcolor="darkblue" showcontrols="true" showtracker="-1" showdisplay="0" showstatusbar="-1" videoborder3d="-1" designtimesp="5311"></embed></object></span>


(Copyลิ้งค์ด้านล่างไปวางไว้ ที่ URL )

 • 1    93.25 วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่    
 •       http://media.prdnorth.in.th:8002
 •    
 • 2    FM 95 คลื่นลูกทุ่งมหานคร    
 •       http://radio.mcot.net/fm_95.asx   
 • 3    FM 96.5 คลื่นความคิด    
 •       http://radio.mcot.net/fm_96_5.asx   
 • 4    FM 97.5 Seed FM    
 •       http://radio.mcot.net/fm_97_5.asx   
 • 5    FM 99 คลื่นเมืองไทยแข็งแรง    
 •       http://radio.mcot.net/fm_99.asx   
 • 6    FM 100.5 สถานีข่าวและสาระ    
 •       http://radio.mcot.net/fm_100_5.asx
 • 7    FM 107 Metropolis    
 •      http://radio.mcot.net/fm_107.asx   
 • 8    FM 100.75 อ.ส.ม.ท เชียงใหม่    
 •       mms://202.44.53.94/stream   
 • 9    Thai Ware Radio    
 •       http://radio.thaiware.com:8000/   
 • 10    88 Peak FM    
 •        http://streamcaster.siamportals.com/station21   
 • 11    88.5 FM Max BBLife    
 •         mms://broadcast.issp.co.th/fm88.5   
 • 12    89 Banana FM    
 •        http://streamcaster.siamportals.com/station24   
 • 13    91.5 Hot Wave    
 •        http://streamcaster.siamportals.com/station22   
 • 14    93 Cool FM    
 •        http://streamcaster.siamportals.com/station2   
 • 15    93.5 EFM    
 •        http://streamcaster.siamportals.com/station23   
 • 16    102.5 Get Maximun    
 •        http://streamcaster.siamportals.com/station31   
 • 17    103.5 Modern Love    
 •        http://streamcaster.siamportals.com/station32   
 • 18    104.5 Fat Radio    
 •        http://streamcaster.siamportals.com/station33
 • 19    106.5 Green Wave    
 •         http://streamcaster.siamportals.com/station25   
 • 20    Siam Radio    
 •        http://streamcaster.siamportals.com/siamradio   
 • 21    88.5 FM MAX    
 •        http://streamcaster.siamportals.com/station1   
 • 22    106 Life FM    
 •        http://streamcaster.siamportals.com/station3   
 • 23    FM 100 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    
 •         http://202.28.248.188:8000   
 • 24    ร่วมด้วยช่วยกัน Radio    
 •         http://202.57.162.184/cityradioaudio   
 • 25    ราชมงคล 89.5 Sweet Radio   
 •         http://202.44.131.13:8382/RMUTfm89.5MHz   
 • 26   วิทยุ Radio Thailand    
 •         http://www.radio.in.th:8000 
 • 27    วิทยุที่ติดในเว็บ hi5.banphan.com อยู่ตอนนี้( yorkza.com)
 •        http://www.jeedza.com:8000
 • * พยามแนบโค้ดให้ชิดฟันหนู่นะครับ

 • มีมาฝากต่อครับข้างล่างคัดลอกไปว่างเลยครับ


ขอให้สนุกกับการฟังเพลงนะครับ............ 
* เมื่อนำโค้ดไปแล้วถ้ายังไม่ออกต้องรอสักพักประมาณ 1 ช.ม.นะครับ
<embed AllowAccess="never" AllowAccess="never" type="application/x-mplayer2" pluginspage="http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/ AllDownloads.aspx/" filename="http://radio.mcot.net/popup/fm_107.asx" name=MediaPlayershowcontrols="1" showstatusbar="1" width="200" height="50" autostart="true" showtracker="1"showaudiocontrols="1"showpositioncontrols="1" autostart="true" playCount="10"></embed><embed AllowAccess="never" AllowAccess="never" type="application/x-mplayer2" pluginspage="http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/  AllDownloads.aspx/" filename="mms://broadcast.issp.co.th/fm103.5 " name=MediaPlayershowcontrols="1" showstatusbar="1" width="200" height="50" autostart="true" showtracker="1"showaudiocontrols="1"showpositioncontrols="1" autostart="true" playCount="10"></embed><embed AllowAccess="never" AllowAccess="never" type="application/x-mplayer2" pluginspage="http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/ AllDownloads.aspx/" filename="http://radio.mcot.net/popup/fm_975.asx" name=MediaPlayershowcontrols="1" showstatusbar="1" width="200" height="50" autostart="true" showtracker="1"showaudiocontrols="1"showpositioncontrols="1" autostart="true" playCount="10"></embed><embed AllowAccess="never" AllowAccess="never" type="application/x-mplayer2" pluginspage="http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/ AllDownloads.aspx/" filename="mms://broadcast.issp.co.th/fm102.5" name=MediaPlayershowcontrols="1" showstatusbar="1" width="200" height="50" autostart="true" showtracker="1"showaudiocontrols="1"showpositioncontrols="1" autostart="true" playCount="10"></embed><embed AllowAccess="never" AllowAccess="never" type="application/x-mplayer2" pluginspage="http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/ AllDownloads.aspx/" filename=" http://streamcaster.siamportals.com/station22 " name=MediaPlayershowcontrols="1" showstatusbar="1" width="200" height="50" autostart="true" showtracker="1"showaudiocontrols="1"showpositioncontrols="1" autostart="true" playCount="10"></embed>


<embed AllowAccess="never" AllowAccess="never" type="application/x-mplayer2" pluginspage="http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/ AllDownloads.aspx/" filename="mms://broadcast.issp.co.th/fm88.5" name=MediaPlayershowcontrols="1" showstatusbar="1" width="200" height="50" autostart="true" showtracker="1"showaudiocontrols="1"showpositioncontrols="1" autostart="true" playCount="10"></embed><embed AllowAccess="never" AllowAccess="never" type="application/x-mplayer2" pluginspage="http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/AllDownloads.aspx/" filename="http://streamcaster.siamportals.com/station25" name=MediaPlayershowcontrols="1" showstatusbar="1" width="200" height="50" autostart="true" showtracker="1"showaudiocontrols="1"showpositioncontrols="1" autostart="true" playCount="10"></embed>


<embed AllowAccess="never" AllowAccess="never" type="application/x-mplayer2" pluginspage="http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/AllDownloads.aspx/" filename="http://streamcaster.siamportals.com/station23" name=MediaPlayershowcontrols="1" showstatusbar="1" width="200" height="50" autostart="true" showtracker="1"showaudiocontrols="1"showpositioncontrols="1" autostart="true" playCount="10"></embed>
 <embed AllowAccess="never" AllowAccess="never" type="application/x-mplayer2" pluginspage="http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/ AllDownloads.aspx/" filename="mms://broadcast.issp.co.th/fm93.0" name=MediaPlayershowcontrols="1" showstatusbar="1" width="200" height="50" autostart="true" showtracker="1"showaudiocontrols="1"showpositioncontrols="1" autostart="true" playCount="10"></embed>
<embed AllowAccess="never" AllowAccess="never" type="application/x-mplayer2" pluginspage="http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/AllDownloads.aspx/" filename="http://streamcaster.siamportals.com/station24" name=MediaPlayershowcontrols="1" showstatusbar="1" width="200" height="50" autostart="true" showtracker="1"showaudiocontrols="1"showpositioncontrols="1" autostart="true" playCount="10"></embed>
 

<embed AllowAccess="never" AllowAccess="never" type="application/x-mplayer2" pluginspage="http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/AllDownloads.aspx/" filename="http://www.virginradiothailand.com/listen/ffhitz.php" name=MediaPlayershowcontrols="1" showstatusbar="1" width="200" height="50" autostart="true" showtracker="1"showaudiocontrols="1"showpositioncontrols="1" autostart="true" playCount="10"></embed> 
 
<embed AllowAccess="never" AllowAccess="never" type="application/x-mplayer2" pluginspage="http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/ AllDownloads.aspx/" filename="http://streamcaster.siamportals.com/station3" name=MediaPlayershowcontrols="1" showstatusbar="1" width="200" height="50" autostart="true" showtracker="1"showaudiocontrols="1"showpositioncontrols="1" autostart="true" playCount="10"></embed>

<embed AllowAccess="never" AllowAccess="never" type="application/x-mplayer2" pluginspage="http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/ AllDownloads.aspx/" filename="http://radio.mcot.net/fm_95.asx" name=MediaPlayershowcontrols="1" showstatusbar="1" width="200" height="50" autostart="true" showtracker="1"showaudiocontrols="1"showpositioncontrols="1" autostart="true" playCount="10"></embed>

<embed AllowAccess="never" AllowAccess="never" type="application/x-mplayer2" pluginspage="http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/ AllDownloads.aspx/" filename="http://www.thainn.com/radio" name=MediaPlayershowcontrols="1" showstatusbar="1" width="200" height="50" autostart="true" showtracker="1"showaudiocontrols="1"showpositioncontrols="1" autostart="true" playCount="10"></embed>

<embed AllowAccess="never" AllowAccess="never" type="application/x-mplayer2" pluginspage="http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/ AllDownloads.aspx/" filename="http://streamcaster.siamportals.com/station3" name=MediaPlayershowcontrols="1" showstatusbar="1" width="200" height="50" autostart="true" showtracker="1"showaudiocontrols="1"showpositioncontrols="1" autostart="true" playCount="10"></embed>

<embed AllowAccess="never" AllowAccess="never" type="application/x-mplayer2" pluginspage="http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/ AllDownloads.aspx/" filename="http://203.146.251.201:8069" name=MediaPlayershowcontrols="1" showstatusbar="1" width="200" height="50" autostart="true" showtracker="1"showaudiocontrols="1"showpositioncontrols="1" autostart="true" playCount="10"></embed> 


1 ความคิดเห็น:

 1. http://www.autongservice2002.co.cc/

  บทความควรเป็นของตัวเอง ถ้าไม่ใช่ควรยกประโยชน์แก่ผู้มีคุณ

  ตอบลบ